IR5_2022-04-18-3898A.jpg
Schellente (Bucephala clangula)
IR5_2022-04-18-3894A.jpg
Schellente (Bucephala clangula)
IR5_2022-04-18-3882A.JPG
Reiherente (Aythya fuligula)
IR5_2022-04-17-3439A.jpg
Tafelente (Aythya ferina)
IR5_21-7929A.jpg
Schnatterente (Anas strepera)
IM7_223213A.JPG
Eiderente (Somateria mollissima)
IM7_222251A.JPG
Eiderente (Somateria mollissima)
IM7_217161A.jpg
Krickente (Anas crecca)
IM7_217152A.jpg
Schellente (Bucephala clangula)
IM7_217086.JPG
Mandarinente (Aix galericulata) ♂
IM7_217071.JPG
Mandarinente (Aix galericulata) ♀
IM7_216856A.jpg Kolbenente
Kolbenente (Netta rufina)
IM7_216747A.jpg
Schnatterente (Anas strepera)
IM7_190374.JPG
Stockente (Anas platyrhynchos)
IM7_007825.JPG
Stockente (Anas platyrhynchos)
IM7_007801.JPG
Kolbenente (Netta rufina)
IM7_007797.JPG
Kolbenente (Netta rufina)

Neu